Hazine Arazileri Listesi


Milli Emlak Parseli Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlar?

Son yıllarda yapılan yasal mevzuat çalışmalarının yürürlüğe girmesi ile birlikte Hazine taşınmazlarının satışında alıcılara taksitlendirme ve vergiden muaf tutma kolaylıkları sağlanmış ve böylece Hazine taşınmazlarının vatandaşlar tarafından satın alınması cazip hale getirilmiştir.

Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti, Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti, satışı yapılan taşınmazların katma değer vergisi muafiyeti, ¼’ü peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme imkânı getirilmiştir.

TÜM MİLLİ EMLAK İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.milliemlaksatilik.com/

Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Bu taşınmaz başkasına tekrar satılsa dahi muafiyetten yararlanmaktadır. Satışı yapılan taşınmazlardan katma değer vergisi alınmamaktadır.

Bir İlde Bulunan Hazine Arazileri Listesini Alabilir Miyim?

Vatandaşlar, gerek satın gerekse de kiralama talebinde bulunabilmek için herhangi bir köydeki Hazine taşınmazlarının listesini talep edebiliyorlar. Vatandaş olarak biz nerenin Hazine taşınmazı olduğunu nerenin satılabileceğini veya kiralanabilecek durumda olanları nasıl bilelim. Ya siz bize önerin ya da taşınmazların listelerini verin biz bakalım diye talepleri oluyor.

Milli Emlak olarak bir taleple gelen vatandaşa biz seçenekler sunabilecek durumda olmalıyız. Ancak, gerek aşırı iş yoğunluğu gerekse de personel sayısı yetersizliği nedeniyle vatandaşın önüne böyle seçeneklerle çıkabilecek bir durumumuz maalesef yok.

Vatandaşın bu şekildeki yazılı talepleri karşısında bir köydeki Hazine taşınmazlarının listesini verebilir miyiz? Veremiyorsak yasal ve geçerli dayanağımız nedir?

Milli Emlak Parselleri Listesi

Vatandaşların bu şekildeki bilgi taleplerinde uygulanacak mevzuat Bilgi Edinme Kanunu’dur. Bu Kanun’un 7. maddesinin 2. fıkrasına göre “Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.”

Bir mahalle/köy/ilçe/ilde bulunan Hazine taşınmazlarından pek çoğu hakkında işlem bulunmaktadır. Tahsis, kira, irtifak, ecrimisil gibi.. Üstelik pek çok kanun, bu işlemin lehtarlarına hak sağlamaktadır.

Dolayısıyla satışa ya da kiraya uygun taşınmazların bulunabilmesi, özel bir analiz gerektirmektedir. Sadece MEOP’tan alınacak bilgi de doğru olmayacaktır. Çünkü MEOP verileri ile TAKBİS verileri her zaman örtüşmeyebilmektedir. Bu nedenle vatandaşların taleplerinin Bilgi Edinme Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasına göre olumsuz cevaplandırılabilmesi mümkündür.

Milli Emlak Hazine Arazisi Sorgulama

Milli emlak Hazine arazilerini sorgulama mümkün mü? Bu soruya maalesef hayır cevabı vermek zorundayız. Milli emlak Hazine arazilerini sorgulayabileceğiniz herhangi bir online imkan bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte www.milliemlaksatilik.com internet sitemizde satılık Hazine arazilerini bulabilirsiniz. Yani bir ilde bulunan Hazine arazileri listesini Milli Emlak Birimlerinden almak veya online sorgulama yapmak mümkün değildir. Ancak ihaleye çıkan Hazine arazilerini görmek isterseniz linke tıklayınız: Hazine Arazi ve Arsa Satışları

Satılık Hazine Arazisi Listesi

Mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan parseller Milli Emlak Müdürlükleri tarafından ihaleye çıkarılmaktadır. Milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkan parseller ilan edilmektedir. Milli emlak satılık arsa ilanlarını https://www.milliemlaksatilik.com/ sitemizden bulabilirsiniz.